Jaarrond verkrijgbaar Teelt uitsluitend in volle grond

Prei

De productie van prei is jaarrond. De preiplanten gaan vanaf maart in de grond om vervolgens begin juni de eerste zomerprei te oogsten. Daarna volgt de oogst van herfstprei, winterprei en in het voorjaar de late winterprei. Dankzij een zeer goede koeltechniek zijn wij in staat het hele jaar prei te leveren.

voortdurende kwaliteitsverbetering van de grond

Wij besteden dan ook veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit van onze productiepercelen. Dit gebeurt door de inzet van compost, goede organische mest, groenbemesters en een juiste grondbewerking met behulp van onze goed onderhouden machines. Op deze manier werken wij aan een duurzame en toekomstgerichte teelt van prei en aardbeien.

“van juni tot medio augustus dagelijks verse aardbeien”